Mất bao lâu để tôi khóa/mở khóa thẻ từ thanh Thao tác nhanh?

Nếu điện thoại của bạn đang kết nối Wifi/Dữ liệu di động, bạn sẽ không mất tới 30s để khóa thẻ.