Mất bao lâu để kích hoạt thành công tài khoản định danh trực tuyến e-Timo?

Sau khi bạn hoàn tất đăng ký tài khoản định danh trực tuyến e-Timo, sẽ có bộ phận tiếp nhận xét duyệt hồ sơ trong vòng 2-3 ngày làm việc.