Mất bao lâu để chuyển khoản trực tuyến từ tài khoản ngân hàng khác đến tài khoản Timo?

Thời gian nhận tiền sẽ phụ thuộc vào phương thức chuyển tiền từ phía người gửi.

  • Nếu người gửi chuyển tiền bằng hình thức chuyển khoản thường, số tiền sẽ được ghi có trong vòng 1 ngày làm việc nếu giao dịch đúng thông tin người nhận, tuy nhiên nếu lệnh chuyển tiền được thực hiện sau giờ làm việc của Ngân hàng nhà nước, số tiền này sẽ được ghi có vào ngày làm việc tiếp theo.
  • Nếu người gửi chuyển khoản bằng hình thức chuyển khoản nhanh*, tài khoản của bạn sẽ nhận được tiền ngay lập tức.

*Chuyển khoản nhanh là giao dịch chuyển khoản 24/7 thông qua số thẻ hoặc số tài khoản. Người nhận sẽ nhận được tiền ngay lập tức sau khi người gửi chuyển khoản bằng hình thức này.