Mã OTP và iOTP là gì?

OTP là mật khẩu dùng một lần chứa 4 ký tự, được dùng để xác nhận các giao dịch ngân hàng hoặc các giao dịch thanh toán trực tuyến. OTP được gửi đến khách hàng thông qua tin nhắn SMS của số điện thoại đã đăng ký trong khi thực hiện các giao dịch để đảm bảo giao dịch được xác thực.

iOTP (mã OTP nhanh) hoạt động như SMS OTP, mã 4 ký tự này được tạo ra ngay trong ứng dụng Timo, vì thế bạn có thể thực hiện giao dịch ngay cả khi bạn ở nước ngoài.