Mã điện chuyển thành công là gì?

Với mỗi giao dịch chuyển khoản thành công sẽ phát sinh 01 mã điện chuyển tiền thành công tương ứng, do đó Timo rất tiếc không thể hỗ trợ kiểm tra nếu bạn không cung cấp được Mã điện chuyển tiền thành công.

Người gửi có thể liên hệ trực tiếp đến Chăm sóc khách hàng của ngân hàng gửi để kiểm tra mã điện này. Mã điện thông thường có 8 số hoặc 6 số.