Lợi ích của việc sử dụng mã iOTP là gì?

Với iOTP bạn có thể:

  • Duyệt nhanh các giao dịch
  • Dễ dàng thực hiện giao dịch ngay cả khi ở nước ngoài
  • Sử dụng trên bất cứ thiết bị tin cậy nào mà bạn muốn