Làm thế nào để tôi lọc được danh sách giao dịch của mình?

Bạn có thể lọc danh sách giao dịch bằng cách đăng nhập tài khoản vào website: my.timo.vn, chọn mục Spend Account và chọn Bộ lọc để lọc danh sách giao dịch theo nhu cầu của bạn.