Làm thế nào để thực hiện tra soát giao dịch? Và mất bao lâu để có kết quả tra soát?

Để tiến hành tra soát giao dịch, bạn vui lòng mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu còn hiệu lực và Thị thực/Thẻ cư trú còn thời hạn (dành cho người nước ngoài) tới Hangout để được hỗ trợ. Ngay khi bạn hoàn tất việc đăng ký tra soát, bạn có thể mất khoảng 60 ngày để nhận được kết quả.