Làm thế nào để tham gia Timo/mở tài khoản Timo?

Mở tài khoản Timo thật dễ dàng!

Bước 1: Chỉ cần vào website: https://timo.vn  và chọn Đăng ký

Bước 2: Điền các thông tin quan trọng

Khi bạn hoàn thành đăng ký online, Timo Care sẽ gọi cho bạn để hẹn lịch hoàn tất việc mở tài khoản. Bạn đã là Thành viên Timo!

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply