Làm thế nào để tạo người nhận mới trên ứng dụng Timo?

  • Bước 1: Chọn biểu tượng Chuyển tiền trên màn hình chính.
  • Bước 2: Chọn Người nhận mới.
  • Bước 3: Chọn Thành viên Timo/Tài khoản Ngân Hàng/Thẻ Ghi Nợ và nhập các thông tin yêu cầu.
  • Bước 4: Chọn Lưu người nhận.

Hoặc bạn có thể rút ngắn thao tác bằng cách thêm Người nhận mới trong mục Quản lý người nhận qua việc chạm vào biểu tượng Cộng đồng (biểu tượng màu vàng) tại thanh điều hướng.