Làm thế nào để tạo người nhận mới trên ứng dụng Timo?

  • Bước 1: Nhấn vào dấu (+) trên màn hình chính
  • Bước 2: Chọn Chuyển tiền
  • Bước 3: Nhấn vào biểu tượng trên góc phải màn hình
  • Bước 4: Chọn Tài khoản ngân hàng/Thành viên Timo (hoặc quét mã QR)/Thẻ ngân hàng và nhập các thông tin yêu cầu
  • Bước 5: Chọn Lưu và Chuyển tiền