Làm thế nào để rút tiền từ tài khoản Tiết kiệm có kỳ hạn của tôi?

Rất đơn giản.

  • Bước 1: Đăng nhập ứng dụng Timo.
  • Bước 2: Nhấn chọn Tiết kiệm có kỳ hạn.
  • Bước 3: Chọn sổ tiết kiệm cụ thể mà bạn muốn rút, nhấn chọn Tất toán sớm.
  • Bước 4: Xác nhận lại lần nữa.

Và sổ tiết kiệm này sẽ được rút về Tài khoản thanh toán (Spend Account) của bạn.