Làm thế nào để nạp tiền vào tài khoản Timo?

Bạn có thể nạp tiền vào tài khoản Timo bằng 2 cách:

  1. Chuyển tiền từ tài khoản ngân hàng khác: Chọn ngân hàng: Ngân hàng Bản ViệtChi nhánh: Hồ Chí Minh khi thực hiện chuyển tiền.
  2. Nộp tiền trực tiếp vào tài khoản tại tất cả các chi nhánh Ngân hàng Bản Việt trên toàn quốc.