Làm thế nào để mở một tài khoản Tiết kiệm có kỳ hạn?

Rất đơn giản.

  • Bước 1: Chọn Tiết kiệm có kỳ hạn (Term Deposit) trên màn hình chính
  • Bước 2: Nhấn nút (+) và chọn Mở tài khoản
  • Bước 3: Nhập các thông tin yêu cầu để Timo tính ra lãi suất được áp dụng
  • Bước 4: Xem lại thông tin tài khoản tiết kiệm của bạn, chọn chia nhỏ sổ tiết kiệm (nếu bạn muốn)
  • Bước 5: Xem lại danh sách các tài khoản tiết kiệm và chọn Tiết kiệm Tái tục

Bạn có thể lựa chọn hình thức Tiết kiệm tái tục hoặc không.