Làm thế nào để mở một tài khoản Tiết kiệm có kỳ hạn?

Rất đơn giản.

  • Bước 1: Chọn Term Deposit (Tiết kiệm có kỳ hạn) trên màn hình chính.
  • Bước 2: Nhấn nút (+) và chọn Mở TK Tiết kiệm.
  • Bước 3: Nhập các thông tin yêu cầu để Timo tính ra lãi suất được áp dụng.
  • Bước 4: Xem lại thông tin tài khoản tiết kiệm của bạn, chọn chia nhỏ sổ tiết kiệm (nếu bạn muốn).
  • Bước 5: Xem lại danh sách các tài khoản tiết kiệm.

Bạn có thể lựa chọn hình thức Tiết kiệm tái tục hoặc không.