Làm thế nào để kích hoạt tính năng Gửi tiền tự động?

  • Bước 1: Đăng nhập ứng dụng Timo.
  • Bước 2: Mở Tài Khoản Tiền Gửi.
  • Bước 3: Chọn tính năng Gửi Tiền Tự Động để hệ thống tự động tạo lệnh gửi tiền với thông tin Tài Khoản Tiền Gửi đã tạo.
  • Bước 4: Xác nhận.

Hệ thống sẽ tự động thực hiện lệnh gửi tiền hàng tháng theo số tiền cùng kỳ hạn bạn đã cài đặt. Lãi suất sẽ dựa trên thời điểm gửi tiền từng tháng.