Làm thế nào để gửi Nhắc nợ tới các thành viên Timo?

Tại màn hình chính, thực hiện các bước sau:

  • Bước 1: Chọn Nhắc nợ
  • Bước 2: Chạm vào nút chính trên màn hình
  • Bước 3: Chọn một người nhận trong danh sách có sẵn hoặc Gửi nhắc nợ đến người nhận mới
  • Bước 4: Nhập số tiền và thông tin mô tả sau đó Gửi Nhắc nợ.

*Lưu ý: Bạn chỉ có thể gửi nhắc nợ đến thành viên có tài khoản Timo.