Làm thế nào để gửi Nhắc nợ tới các thành viên Timo?

Tại màn hình chính, thực hiện theo các bước sau:

  • Bước 1: Chọn Nhắc nợ.
  • Bước 2: Nhấn vào dấu (+) trên màn hình để tạo nhắc nợ mới.
  • Bước 3: Chọn một người nhận trong danh sách có sẵn hoặc tạo thêm người nhận mới (người này phải có tài khoản Timo).
  • Bước 4: Nhập số tiền và thông tin mô tả sau đó gửi Nhắc nợ.

*Lưu ý: Bạn chỉ có thể gửi nhắc nợ đến thành viên có tài khoản Timo.