Làm thế nào để gửi Nhắc nợ tới các thành viên Timo Plus?

Tại màn hình chính, thực hiện theo các bước sau:

  • Bước 1: Nhấn biểu tượng dấu (+) trên ứng dụng
  • Bước 2: Chọn Nhắc nợ
  • Bước 3: Nhấn vào dấu (+) trên màn hình để Tạo nhắc nợ mới
  • Bước 4: Chọn một người nhận trong danh sách có sẵn hoặc tạo thêm người nhận có tài khoản Timo Plus mới
  • Bước 5: Nhập số tiền và thông tin mô tả sau đó gửi Nhắc nợ