Làm thế nào để đặt hẹn đến Timo Hangout?

Để lấy Thẻ ghi nợ Timo, bạn cần đặt lịch hẹn tại mục Việc cần xử lý trên ứng dụng Timo hoặc website my.timo.vn. Đối với những yêu cầu khác, Timo có thể hỗ trợ bạn qua các kênh sau:

Hoặc bạn có thể đến trực tiếp Timo Hangout gần bạn nhất để được hỗ trợ trực tiếp.