Làm sao để tất toán tiền gửi tiết kiệm khi cần?

Bước 1: Đăng nhập Timo

Bước 2: Chọn Term Deposit

Bước 3: chọn sổ tiết kiệm bạn muốn tất toán, chọn tất toán ngay

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply