Làm gì khi thẻ bị máy ATM từ chối?

Trường hợp này, lỗi có thể phát sinh do lỗi máy ATM hoặc lỗi kết nối của hệ thống trung gian. Bạn vui lòng đổi PIN trong “Quản lý thẻ” và thực hiện lại giao dịch vào thời điểm khác.