Tôi phải làm gì khi thiết bị di động với thông tin đăng nhập ứng dụng Timo của mình bị thất lạc?

Bạn cần đăng nhập tài khoản Timo vào một thiết bị mới hoặc trên trang web https://my.timo.vn/login, sau đó tài khoản của bạn đã đăng nhập ở thiết bị cũ sẽ tự động thoát ra. Nếu không có thiết bị mới, vui lòng gọi cho Tổng đài Timo Care 1800 6788 để được hỗ trợ.