Làm gì khi bị mất thẻ hoặc bị nuốt thẻ tại máy ATM?

Đối với trường hợp bị mất thẻ, bạn vui lòng làm theo hướng dẫn sau:

 • Đăng nhập vào ứng dụng Ngân hàng số Timo,
 • Chọn biểu tượng “Ảnh đại diện”, chọn “Quản lý thẻ” và
 • Khoá thẻ bị mất để đảm bảo an toàn,
 • Chọn dấu ” + ” và yêu cầu phát hành lại thẻ.

Phí phát hành lại thẻ ghi nợ nội địa Timo Napas là 110.000 VNĐ.

Bạn có thể chọn đến trực tiếp Timo Hangout (mang theo giấy tờ tuỳ thân gốc còn hiệu lực) HOẶC chọn giao về địa chỉ mong muốn để nhận thẻ phát hành lại.

Đối với trường hợp bị nuốt thẻ tại ATM.

Bạn vui lòng đăng nhập vào ứng dụng Ngân hàng số Timo, chọn Quản lý thẻ và khoá thẻ để đảm bảo an toàn.

Sau đó, bạn có thể lựa chọn 1 trong 3 phương án sau:

1/ Liên hệ 1800 6788 xin giấy xác nhận chủ thẻ để nhận lại thẻ bị nuốt tại ATM ngân hàng khác: Bạn cung cấp thông tin họ tên, số CMND, địa chỉ ATM nuốt thẻ để Timo hỗ trợ cung cấp Giấy xác nhận chủ thẻ. Sau đó bạn mang Giấy xác nhận này và giấy tờ tuỳ thân đến tại ngân hàng đó để được hỗ trợ nhận lại thẻ bị nuốt.

2/ Phát hành lại thẻ mới và nhận thẻ trực tiếp tại Timo Hangout:

 • Đăng nhập ứng dụng/trang web Timo chọn mục “Quản lý thẻ””–> “Yêu cầu Thẻ mới” –> chọn nhận thẻ tại Timo Hangout gần nhất.
 • Phí phát hành lại thẻ là 110,000 VND.
 • Khi có thời gian thuận tiện bạn có thể mang CMND/CCCD gốc đến Timo Hangout để nhận thẻ.

3/ Phát hành lại thẻ mới và nhận thẻ qua đường chuyển phát:

 • Đăng nhập ứng dụng/trang web Timo chọn mục “Quản lý thẻ”–> “Yêu cầu Thẻ mới” –> điền địa chỉ giao thẻ.
 • Thời gian giao thẻ dự kiến 5 – 7 ngày làm việc (không bao gồm ngày nhận thông tin, Thứ Bảy, Chủ nhật và ngày lễ).
 • Phí phát hành lại thẻ là 110,000 VND.
 • Phí chuyển phát thẻ: miễn phí.

Lưu ý: Phí có thể thay đổi theo từng thời kỳ.