Làm gì khi bị mất thẻ hoặc bị nuốt thẻ tại máy ATM?

Bạn vui lòng đăng nhập vào ứng dụng Timo, chọn biểu tượng “Ảnh đại diện”, chọn “Quản lý thẻ” và khoá thẻ để đảm bảo an toàn. Sau đó, bạn có thể yêu cầu phát hành lại thẻ tại mục “Quản lý thẻ” trong ứng dụng Timo. Phí phát hành lại thẻ ATM Timo là 55.000 VNĐ và bạn vui lòng đến trực tiếp Timo Hangout cùng với giấy tờ tuỳ thân gốc để nhận thẻ mới.