Làm cách nào để yêu cầu tài liệu?

Timo nhờ bạn thực hiện theo hướng dẫn sau:

 • Bước 1: Đăng nhập vào website my.timo.vn sau đó chọn chức năng “Yêu cầu tài liệu” trong Menu.
 • Bước 2: Chọn loại tài liệu tương ứng theo nhu cầu cũng như mục đích sử dụng của bạn như:
  • Xác nhận số dư tài khoản có dấu mộc
  • Xác nhận sao kê tài khoản có dấu mộc
  • Xác nhận giao dịch chuyển tiền có dấu mộc
 • Bước 3: Kiểm tra phí yêu cầu tài liệu và xác nhận tiếp lệnh yêu cầu để chuyển sang hình thức nhận dữ liệu sao kê. Timo hỗ trợ 2 hình thức nhận dữ liệu sao kê:
  • Nhận trực tiếp tại Timo Hangout gần nhà bạn nhất (sau 2-3 ngày làm việc) hoặc;
  • Chọn hình thức gửi đến địa chỉ cá nhân qua đường bưu điện (sau 4-5 ngày làm việc).