Làm cách nào để tra cứu lãi suất của tài khoản Tiết kiệm có kỳ hạn?

Bạn có thể tra cứu lãi suất ở mục Tiết kiệm có kỳ hạn trong ứng dụng. Tại màn hình chính, nhấn chọn Tiết kiệm có kỳ hạn, nhấn nút (+) và chọn Lãi suất hiện hành để xem bảng lãi suất. Lãi suất này là lãi suất trực tuyến từ Ngân hàng Bản Việt và được cập nhật mỗi ngày.