Làm cách nào để tôi rút được tiền?

Bạn có thể rút tiền bằng 3 cách:

  1. Rút tiền từ bất kỳ cây ATM nào thuộc hệ thống Napas tại Việt Nam.
  2. Chuyển tiền đến tài khoản ngân hàng khác.
  3. Rút tiền tại bất kỳ chi nhánh Ngân hàng Bản Việt nào trên toàn quốc.