Làm cách nào để thay đổi số điện thoại và email đã đăng ký với Timo?

Bạn vui lòng mang theo giấy tờ tuỳ thân gốc (còn hiệu lực, rõ thông tin) đến trực tiếp các Timo Hangout để được hỗ trợ thay đổi thông tin.