Làm cách nào để thay đổi số điện thoại và địa chỉ email đã đăng ký Timo?

Vui lòng mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu hoặc Thị thực/Thẻ cư trú (đối với khách hàng nước ngoài) còn hiệu lực, rõ chữ, số và hình ảnh đến một trong các Timo Hangout sau: