Lãi suất gửi tiết kiệm là bao nhiêu?

Lãi suất cạnh tranh dựa trên lãi suất gửi tiết kiệm online của VPBank, và thay đồi theo mỗi ngày Bạn có thể tham khảo lãi suất này mỗi ngày tại mục Term Deposit trên ứng dụng Timo.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply