Lãi suất của tài khoản Tiết kiệm có kỳ hạn là bao nhiêu?

Lãi suất của tài khoản Tiết kiệm có kỳ hạn rất cạnh tranh và dựa trên lãi suất tiền gửi trực tuyến từ Ngân hàng Bản Việt và được cập nhật thường xuyên. Bạn có thể kiểm tra lãi suất này bất cứ lúc nào trong mục Tiết kiệm có kỳ hạn trên ứng dụng Timo.