Làm thế nào để kiểm tra các giao dịch đã thực hiện, số tiền phải thanh toán hàng tháng và hạn chót thanh toán?

Bạn có thể kiểm tra các giao dịch đã sử dụng bằng cách đăng nhập vào ứng dụng Timo và nhấp vào Mastercard để xem danh sách giao dịch.

Hàng tháng bạn sẽ nhận được sao kê qua email đã đăng ký với Timo. Trên bảng sao kê có hiện thị các giao dịch bạn đã sử dụng, các khoản phí (nếu có), toàn bộ dư nợ, số tiền tối thiểu phải thanh toán và hạn chót thanh toán.

Trường hợp không nhận được bảng sao kê trong vòng 10 ngày kể từ ngày chốt sao kê, vui lòng liên hệ Tổng đài Timo Care 1800 6788 để được hỗ trợ.