Khoá/Mở khoá thanh toán trực tuyến là gì?

Tính năng này được dùng để chặn thẻ ghi nợ Timo của bạn khi được dùng cho các giao dịch thanh toán trực tuyến. Nếu bạn tắt tính năng thanh toán trực tuyến, bạn sẽ không thể sử dụng thẻ của mình để thực hiện các giao dịch trực tuyến trên bất kỳ nền tảng nào. Tuy nhiên, bạn vẫn có thể sử dụng thẻ tại các cây ATM hoặc quẹt tại các máy POS bình thường.