Khi thực hiện giao dịch rút tiền mặt từ Thẻ tín dụng Timo Visa tại máy ATM, tôi sẽ phải trả những khoản phí nào?

Giao dịch rút tiền mặt từ Thẻ tín dụng Timo Visa tại máy ATM sẽ không được hưởng ưu đãi “miễn lãi tối đa 55 ngày”. Bạn vui lòng tham khảo lãi suất và phí rút tiền từ Thẻ tín dụng Timo Visa với nội dung chi tiết như sau:

  • Lãi suất:
    • 31%/năm đối với Thẻ tín dụng Timo Visa Classic.
    • 28%/năm đối với Thẻ tín dụng Timo Visa Platinum.
  • Phí rút tiền:
    • Miễn phí rút tiền tại máy ATM của Ngân hàng Bản Việt.
    • Tại máy ATM của ngân hàng khác sẽ được tính phí là 2% (tối thiểu 40.000 VNĐ/lần rút) (chưa bao gồm VAT).