Hũ Chi Tiêu là gì?

Hũ Chi Tiêu là phương thức để bạn có thể chủ động quản lý chi tiêu. Sau khi tạo Hũ Chi Tiêu, bạn sẽ được tạo thời gian và số tiền được tích lũy vào hũ theo ngày/tuần/tháng.