Hạn mức nộp/rút tiền mỗi ngày là bao nhiêu?

Tại các chi nhánh Ngân hàng Bản Việt:

  • Hạn mức nộp tiền: Không giới hạn (áp dụng cho cả khách hàng người nước ngoài* có điều kiện và khách hàng Việt Nam).
  • Hạn mức rút tiền: Không giới hạn.
    *Khách hàng nước ngoài cần xuất trình các giấy tờ pháp lý bổ sung** để chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số tiền với nhân viên tại quầy giao dịch trước khi nạp tiền với số tiền lớn hơn 20.000.000đ/ngày.
    **Các chứng từ pháp lý bổ sung được quy định bởi Ngân hàng Bản Việt.

Tại các cây ATM của Ngân hàng Bản Việt:

  • Hạn mức rút tiền: 10 lần/ngày hoặc tối đa 80 triệu đồng/ngày.