Tôi có thể chi tiêu quá hạn mức cho phép của thẻ Mastercard không?

Bạn có thể thanh toán giao dịch có giá trị cao hơn hạn mức thẻ tín dụng của bạn. Tuy nhiên bạn phải nạp tiền vào thẻ trước khi thanh toán giao dịch đó. Một ngày bạn có thể sử dụng tối đa 100 triệu đồng với thẻ tín dụng Timo MasterCard của mình. Nếu hạn mức thẻ của bạn là 50 triệu và bạn muốn thanh toán giao dịch có giá trị 100 triệu đồng, bạn phải nạp thêm 50 triệu vào thẻ trước khi thực hiện giao dịch này.