Gửi Tiết Kiệm Trực Tuyến tại Timo như thế nào?

Bạn vui lòng đăng nhập vào ứng dụng, nhấn chọn dòng Tiết Kiệm Trực Tuyến, chọn nút Tròn tím để xem lãi suất và mở tài khoản tiết kiệm. Số tiền gửi tối thiểu là 100.000 VNĐ và bội số của 100.