Giờ làm việc của Timo Plus Hangout và các chi nhánh của Ngân hàng Bản Việt như thế nào?

Giờ làm việc của Timo Plus Hangout hiện tại là từ 9:00 sáng đến 6:00 chiều, từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần.
Các chi nhánh của Ngân hàng Bản Việt làm việc từ 7:30 – 12:00 sáng và từ 1:00 đến 4:45 chiều, từ thứ 2 đến thứ 6.