Giấy xác nhận cư trú tạm thời hoặc Giấy xác nhận từ nơi làm việc của tôi đã đủ điều kiện để mở Thẻ tín dụng Timo Visa chưa?

Giấy xác nhận cư trú tạm thời là giấy xác nhận được bạn hành bởi cơ quan có thẩm quyền thuộc Bộ Công an để xác minh tình trạng cư trú hợp pháp của bạn ở một địa chỉ cụ thể nơi bạn đang tạm thời sinh sống tại Việt Nam. Đáng tiếc là giấy xác nhận từ cơ quan làm việc cũng không đủ giá trị pháp lý trong trường hợp này.

Người nước ngoài muốn mở Thẻ tín dụng Timo Visa cần có các giấy tờ pháp lý sau:

 1. Hộ chiếu còn hiệu lực
 2. MỘT trong các giấy tờ pháp lý* sau có hiệu lực tối thiểu 12 tháng:
  • Thị thực Việt Nam, HOẶC
  • Thẻ cư trú tạm thời, HOẶC
  • Thẻ thường trú.
   *Các loại giấy tờ trên bắt buộc phải còn 12 tháng hiệu lực vào thời điểm đăng ký mở thẻ.
 3. Chứng từ chứng minh địa chỉ sống hiện tại: Giấy đăng ký tạm trú/Giấy chứng nhận tạm trú** do cơ quan có thẩm quyền cấp thuộc Bộ Công an cấp.
  **Những giấy tờ này PHẢI còn hiệu lực vào thời điểm đăng ký mở thẻ.
 4. Hợp đồng Lao động 12 tháng/Giấy xác nhận thông tin nhân sự***
  ***Những giấy tờ này PHẢI còn hiệu lực vào thời điểm đăng ký mở thẻ và cần có tối thiểu các thông tin sau:

  • Thông tin cá nhân
  • Đơn vị công tác
  • Chức vụ hiện tại
  • Loại Hợp đồng lao động 12 tháng hoặc Bậc lương/Ngạch lương/Hệ số lương
  • Thời gian đã làm việc tại đơn vị đến thời điểm hiện tại.