Giao dịch tiền ngoại tệ có thể trả góp được không?

Hiện nay Timo chỉ hỗ trợ những giao dịch tiền Việt Nam với các đối tác đăng ký kinh doanh trong lãnh thổ Việt Nam