Phí chuyển đổi ngoại tệ là bao nhiêu khi tôi sử dụng thanh toán giao dịch ngoại tệ?

Tỷ giá chuyển đổi từ tiền tệ nước ngoài sang Việt Nam đồng sẽ được cập nhật hàng ngày theo tỷ giá của ngân hàng VPBank. Ngoài ra bạn sẽ bị thu thêm phí chuyển đổi ngoại tệ là 3% trên toàn bộ số tiền giao dịch ngoại tệ (phí này chưa bao gồm VAT)