Giá trị thanh toán tối đa mà tôi có thể đăng ký trả góp là bao nhiêu?

Bạn có thể đăng ký trả góp với bất cứ thanh toán nào hợp lệ có giá trị từ 3.000.000 đồng trở lên. Timo sẽ thông báo cho bạn những thanh toán nào đủ điều kiện trả góp ngay trên ứng dụng.