Điều kiện để mở thẻ Timo Mastercard là gì?

1. Độ tuổi hợp lệ: 22 – 59 tuổi

2. Công dân quốc tịch Việt Nam hoặc người nước ngoài sống và làm việc tại Việt Nam

3. Chứng từ yêu cầu:

>Công dân Việt Nam

CMND/CCCD/hộ chiếu còn hiệu lực, rõ chữ, số và hình ảnh

>Công dân nước ngoài

Hộ chiếu VÀ

Một trong những chứng từ sau còn hiệu lực từ 12 tháng trở lên kể từ ngày nộp hồ sơ mở thẻ Timo

+ Thị thực vào Việt Nam, HOẶC

+ Thẻ cư trú, HOẶC

+ Thẻ thường trú