Điều kiện để mở tài khoản đầu tư quỹ mở do VinaCapital quản lý?

Tất cả người dùng có quốc tịch Việt Nam đều có thể mở tài khoản đầu tư qua ứng dụng Timo. Người nước ngoài có thể đăng ký trực tiếp với VinaCapital bằng cách gọi vào Hotline VinaCapital theo số 1900 636 553.