Điều gì xảy ra nếu thông tin tự động trên form đăng ký của Timo không giống với thông tin trên CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu?

Trong trường hợp thông tin cá nhân trên ứng dụng Timo không giống với thông tin trên CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu, bạn có thể tự chỉnh sửa thông tin cá nhân cho giống với thông tin trên Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu.
Ngoài ra, bạn cũng nên tránh mỉm cười hoặc để lộ răng trong quá trình chụp hình để đảm bảo rằng hình được chụp qua ứng dụng trùng khớp với hình của bạn trên ảnh Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu.