Đến Timo Hangout phát hành Thẻ ghi nợ Timo thì sau bao lâu tôi nhận được thẻ?

Sau 20-30 phút kể từ lúc bạn hoàn tất hồ sơ tại Timo Hangout, bạn sẽ nhận được Thẻ ghi nợ Timo.