Tôi có thể đầu tư định kỳ vào tài khoản của mình không?

Rất tiếc hiện tại chúng tôi chưa có chức năng này. Tuy nhiên, bạn có thể đầu tư thêm bằng cách chạm vào Đầu Tư ở màn hình VinaCapital trên ứng dụng và website Timo.