Có những khoản phí như hủy bỏ thẻ, tất toán sớm hơn thời hạn không?

Bạn không thể hủy thẻ khi đang trả góp. Nhưng có thể tất toán sớm với phí trả nợ trước hạn khoản trả góp bằng 2% nhân (x) khoản dư nợ trả góp còn lại chưa lên sao kê. Mức phí này sẽ được điều chỉnh theo quy định của VPBank từng thời kỳ.

Chủ thẻ có trách nhiệm thanh toán khoản phí này cho VPBank vào kỳ sao kê tiếp theo gần nhất sau khi Chủ thẻ thực hiện giao dịch trả nợ trước hạn.