Có người gửi tiền cho tôi nhưng tôi không nhận được. Làm cách nào để tôi kiểm tra?

Để tra soát giao dịch, Timo cần bạn cung cấp các thông tin sau qua email gửi đến địa chỉ care@timo.vn hoặc gọi đến tổng đài Timo Care 1800 6788 để chúng tôi có thể hỗ trợ kiểm tra:

  1. Mã xác nhận giao dịch thành công (vui lòng yêu cầu người gửi liên hệ với ngân hàng gửi để lấy mã này)
  2. Số tiền chuyển khoản
  3. Thời gian chuyển tiền
  4. Tên ngân hàng gửi
  5. Hóa đơn giao dịch chuyển tiền (nếu có)