Cơ hội lợi nhuận mà tôi có thể nhận được là bao nhiêu?

Tỉ suất lợi nhuận có thể lên đến 24%, tuy nhiên lợi nhuận thực tế sẽ tùy thuộc vào tình hình thị trường trong năm. Vì vậy, bạn có thể cân nhắc kỹ càng trước khi quyết định đầu tư.