Có an toàn không nếu tôi nhấp vào bất cứ đường link nào để thực hiện việc thanh toán và xác minh giao dịch? Làm thế nào tôi có thể thanh toán cho người bán mà không cần nhấn vào đường link họ gửi tới?

KHÔNG NÊN nhấn vào các đường link lạ để đảm bảo an toàn cho tài khoản. Bạn có thể thanh toán các hóa đơn mua sắm trực tuyến và thông qua các cổng thanh toán phổ biến và đáng tin cậy hoặc gửi tiền cho người bán qua dịch vụ chuyển tiền trực tuyến trên website giao dịch ngân hàng trực tuyến/ứng dụng ngân hàng/tại các chi nhánh ngân hàng.