Chuyện gì xảy ra nếu tôi không thanh toán các khoản dư nợ? Lãi và phí phạt trả chậm là bao nhiêu?

Nếu bạn không trả dư nợ khi tới ngày đến hạn, bạn sẽ bị thu tương ứng mức lãi suất 31%/năm. Thêm vào đó là một khoản phí trả chậm tương đương 6% (tối thiểu 100.000 VNĐ) cho chủ thẻ không thanh toán dư nợ hoặc thanh toán dưới 5% dư nợ.